Monday, May 03, 2010

# Orang Gomen

Kebaikan dari 5S

Berikut adalah di antara hasil yang diperolehi daripada perlaksanaan dan pengamalan 5S. Ianya meliputi pelbagai sektor (tidak hanya di pejabat sahaja). 1.Pengurangan Kos 􀁹 Mengurangkan inventori 􀁹 Menghalang salah letak peralatan dan perkakas 􀁹 Menghalang kebocoran minyak, tenaga, bahan mentah dan lain-lain 2.Kecekapan 􀁹 Mengurangkan penggunaan kawasan/tempat 􀁹 Penghapusan pencarian peralatan dan pembaziran bahan mentah 􀁹 Mempermudahkan kawalan 3.Penyelenggaraan 􀁹 Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan mesin, peralatan dan kemudahan-kemudahan yang ada 􀁹 Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan mesin dan peralatan 􀁹 Mengurangkan pembaziran dan kadar kerosakan barangan 4.Kualiti 􀁹 Meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan atau perkhidmatan 5.Keselamatan 􀁹 Menghapuskan keadaan yang merbhaya 􀁹 Memperbaiki keadaan tempat kerja 􀁹 Menghapuskan tempat kecedraan dan kemalangan 􀁹 Mengurangkan kesilapan dan kecuaian 􀁹 Mematuhi peraturan-peraturan 6.Motivasi 􀁹 Perhubungan yang baik antara kakitangan 􀁹 Membentuk disiplin yang baik 􀁹 Membentuk semangat kerjasama dan kerja berkumpulan

No comments: